top of page
  • Tomaz

EX direktor

Lebana nagnali, Petro "nastavili"!

Knjižnica zopet v središču

 

Petra Šuhar Kejžar je bila samostojna podjetnica (in še je...), skrbela za promocijo Puharjeve dediščine (izumitelj fotografije na steklo), bila v Gorenjskem tisku in Elanu in še kje v službi- imela pa malo težav z Viljemom Lebanom, direktorjem knjižnice. Tam je vodila kulturne dogodke oziroma prireditve in se skregala s šefom. To pa v knjižnici ni dobro, trdijo tisti, ki so z direktorjem že (bili) na bojni nogi. Pa se je zgodilo, da "človek obrača, bog obrne": tokrat v podobi sveta knjižnice, ki je za novo direktorico izbral Petro Puhar Kejžar. Leban pa je dobil nezaupnico. In lepota zgodbe: mestni svet ima 60 dni, da odloči o novi direktorici - če ne bo, velja odločitev sveta knjižnice. Kar pa dobi dodatno zanimivost ob dejstvu, da seje sveta do jeseni sploh ni na programu in torej Puhar Kejžarjeva čaka samo še na potrditev iz občin kjer so izpostave knjižnice (nekaj tega soglasja že ima), sodelavci v knjižnici pa so z veliko večino - za Petro. Šefica sveta zavoda knjižnice je Smiljana Vončina Slavec=kandiddirala na listi Več za Kranj! Torej je zadeve "strankarsko=Mohštjanovsko" usklajena? Tega pa nihče ne more trditi, ker ni potrdil, ne javne podpore, nič. In svet je bil imenovan še v času prejšnjega župana. Torej: imamo lahko "na tihem" novo direktorico ustanove, ki ji namenimo letno 2 (dva) milijončka! Veselica!!!! Niti ne za vse: dobili smo povratne reakcije iz politike kjer so izbuljili oči ob izboru in poteku, ki jim lahko odreče slast kadrovanja....Se spomnite Zavoda za turizem? Tam je svet tudi izbral, a župan Mohštjan s še staro koalcicijo bo raje spremenil cel zavod, da le izbrana kandidatka ni bila potrjena. Se lahko to ponovi pri knjižnici? Do takrat ima Petra Puhar Kejžar prosto pot...(očitki o tem, da nima prave izobrazbe niti drugih pogojev kot so izkušnje na podobnih delovnih mestih, veselo krožijo...)

1 view0 comments

Recent Posts

See All

Vampire Feeding

Vampire Feeding Though the topic of vampire feeding seems pretty straightforward, there are always a few questions when it comes to the specifics. Hopefully this article will give you a clearer idea o

Urbana

Prvega marca bo z popolno uvedbo Urbane (stara ne verlja ve?) pogorv na blagajni potekal pribli�no tako: Ulu�benka: Gospd ta izkanica ne velja ve?, ali imate Urbano Stranka : A �ta ?e mi urbana ? Uslu

Comments


bottom of page