top of page
  • Tomaz

Petrovo na�?elo

PETROVO NAČELO

 

Vsak posameznik se v hierarhiji nagiba k temu, da bi se povzpel do ravni svoje nesposobnosti.

 

Izreka:

 

1. Sčasoma bo vsako mesto v kadrovski piramidi zasedel človek, ki je z ato mesto nesposoben.

2. Delo opravljajo tisti, ki še niso dosegli svoje ravni nesposobnosti.

 

PETROVA INVERZIJA

 

Notranjo doslednost se vedno vrednoti višje kot učinkovito delo.

 

PETROV SKRIVNI POSTULAT

 

Vsakdo začne na ravni svoje sposobnosti.

 

PETROVO OPAŽANJE

 

Izrazita sposobnost je bolj nezaželena od nesposobnosti.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Vampire Feeding

Vampire Feeding Though the topic of vampire feeding seems pretty straightforward, there are always a few questions when it comes to the specifics. Hopefully this article will give you a clearer idea o

Urbana

Prvega marca bo z popolno uvedbo Urbane (stara ne verlja ve?) pogorv na blagajni potekal pribli�no tako: Ulu�benka: Gospd ta izkanica ne velja ve?, ali imate Urbano Stranka : A �ta ?e mi urbana ? Uslu

Comentários


bottom of page