top of page
  • Tomaz

Poštenost v Mklj

Včeraj so gledali elekrosko pošto v mklj

Datum 8.9. 2014 ob 12.30

 

Ne uprablajte šlužbene pošte za zasebene namene in izdajanje informacij

Skrejirajte si svojo na malo znanem stržniku !!

 

4. Ali lahko moj šef vpogleda v mojo elektronsko pošto?

 

Ne. Sama vsebina je varovana neposredno na podlagi 37. člena Ustave RS (varstvo tajnosti pisem in drugih občil), vendar za ta del elektronske pošte Pooblaščenec ni pristojen (možnost vložitve odškodninske tožbe ali uvedba kazenskega postopka). Teorija je iz nekaterih primerov Evropskega sodišča za človekove pravice (npr. Halford v. Velika Britanija) izvedla tudi predpostavko, da so varovani tudi prometni podatki, torej komu ste poslali elektronsko pošto in kdo jo je poslal vam. To pa je tudi zbirka osebnih podatkov in za morebiten vpogled delodajalca v te podatke mora pridobiti vašo privolitev.

 

na vrh

2 views0 comments

Recent Posts

See All

Vampire Feeding

Vampire Feeding Though the topic of vampire feeding seems pretty straightforward, there are always a few questions when it comes to the specifics. Hopefully this article will give you a clearer idea o

Urbana

Prvega marca bo z popolno uvedbo Urbane (stara ne verlja ve?) pogorv na blagajni potekal pribli�no tako: Ulu�benka: Gospd ta izkanica ne velja ve?, ali imate Urbano Stranka : A �ta ?e mi urbana ? Uslu

Comments


bottom of page